Ytliga blodkärl

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Ytliga/brustna blodkärl
Ytliga blodkärl uppstår oftast i ansiktet eller på benen. De är mer estetiskt störande än medicinskt besvärande och kan i princip drabba vem som helst, oavsett ålder och kön. Orsakerna till uppkomsten är mycket varierande. Man vet att de är vanligare hos kvinnor i övre medelåldern och att arvsanlag har stor betydelse. Genomgångna graviditeter, hormonella förändringar, statiska arbeten, förfrysning, solande eller hårda slag kan också bidra till utveckling av kärlförändringar.

Borttagning av kärl med laser
laser är det främsta instrumentet att ta bort kärl. Det avger mycket starka blixtar av grönt ljus från ett handstycke som hålls någon centimeter från huden. Laserns gröna ljus absorberas i de röda pigmenten i blodkärlet. Värme bildas som gör att blodet i kärlet koagulerar, vilket i sin tur medför att det tillbakabildas. Detta kallas selektiv fotokoagulering, d v s man kan behandla en förändring i huden utan att omgivande vävnad skadas. Men detta förutsätter dock att huden inte är för mycket pigmenterad eftersom pigment också absorberar ljuset.

Kan alla blodkärl behandlas?
Bäst fungerar lasermetoden på ytliga blodkärl i ansiktet. På benen används metoden med fördel på tunna kärl, d v s mindre än 0.5 mm i diameter. För kärl med större diameter får man det bästa resultatet om man kompletterar med injektionsbehandling. I princip kan de flesta hudproblem med röd färg behandlas, dvs brustna blodkärl, kärlmissbildningar, röd näsa, diffus rodnad och eldsmärken. Däremot kan inte åderbråck behandlas.

Att tänka på före behandlingen
Huden skall vara så vit som möjligt. Mörk hud innehåller mycket pigment och då blir även huden upphettad av laserpulsen och inte bara kärlet. Det är därför viktigt att du inte är sol brun vid behandlingen. Detta gäller också s.k. brun utan sol. Det är därför man ofta inte kan behandla mörkhyade personer.

Behandlingstid
Efter en del förberedelser tar ett enstaka kärl av någon centimeters längd mindre än en minut. Ben och andra större områden får bedömas individuellt med hänsyn till hur tätt kärlen ligger.

Behandlingsreaktioner under och efter behandling
Behandlingen i sig känns ungefär som ett nålstick efter varje ljuspuls, hur mycket beror på flertal faktorer så som hur mycket pigment finns i huden mm. En del tycker att det känns som om en gummisnodd spänns mot huden, men vanligen är behandlingen inte särskilt besvärande. Genom att metoden i sig bygger på att kärlen hettas upp får man normalt en viss brännskada och därigenom svullnad och rodnad.
Detta försvinner dock inom ett par dagar. I en del fall kan vattenblåsor uppkomma, viktigt är då att man INTE river på blåsorna då infektions risken ökar och därigenom risk för ärrbildningar. En blåmärkesliknande missfärgning kan uppkomma i vissa fall vilken kvarstår i några veckor för att sedan försvinna.
Även temporära pigmentförändringar kan uppkomma vilka kan vara av två slag, vita eller bruna. Om man t ex behandlar ett blodkärl på låret så kan man få en brunaktig pigmentlinje istället för kärlet. Denna linje försvinner dock med tiden vilket ett kärl inte gör.
Man bör vänta med att sola i minst 4 veckor efter behandling.

Antal behandlingar
Beroende på storlek, utbredning, djup och var kärlet finns varierar antalet behandlingstillfällen. Det är mycket individuellt hur många behandlingar som behövs. Vid tunna kärl i ansiktet kan det räcka med 1-3 behandlingar. Grövre kärl på benen kan behöva åtgärdas fler gånger. För eldsmärken kan 2-3 gånger räcka.

Behandlingsresultat
Man kan aldrig garantera att ett kärl försvinner, men som regel får man en avsevärd förbättring. På små kärl får man ett bättre resultat än på grövre varför behandlingar i ansiktet ger ofta fina resultat.

Behandlingsperiod
Huden ska vara helt läkt när en behandling görs. Därför bör det vara 6-8 veckor mellan behandlingarna.

Behandlingsrisker
Ifall man efter behandling river på eventuellt uppkomna blåsor finns risk för infektion och ärrbildning. Tvätta dig därför som vanligt och använd mjukgörande kräm om huden känns torr.
Laserljuset är i detta fall är så starkt att man blir bländad om man tittar på huden där ljuset träffar. Därför har terapeut och patient skyddsglasögon speciellt anpassade för lasertypen som filtrerar bort det starkaste ljuset.
Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri konsultation eller bokning. För våra priser se här.
Prislista Ytliga blodkärl
Näsa  400:-
Kinder 800 :-
Haka 600:-
Panna 800:-
Hela Ansiktet 1800:-
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.