Ersättning för ärr

Har du en personförsäkring och ett bra skydd kan du i vissa fall få ersättning för ärr. För att ersättning ska kunna betalas ut från ditt försäkringsbolag krävs det först att du har varit på en vårdcentral eller på sjukhus i samband med att olyckan skedde.

Ersättningen för ärr kan variera mycket beroende på vilket försäkringsbolag du använder dig av och hur omfattande ärrbildning du har fått. Det är t.ex. inte ovanligt att få högre ersättning om du har missprydande ärr i ditt ansikte, jämfört med ett ärr på benet eller annan mer dold kroppsdel. Här kommer du att få läsa mer om hur ersättning för ärr går till och hur du går tillväga för att söka ersättning för ärr.

Försäkring ärr

Idag erbjuder majoriteten av försäkringsbolag ett skydd i försäkring för ärr, som täcker upp för ärr som är missprydande. Ärr kan t.ex. uppstå efter att du har varit med om en olycka i trafiken, att ditt barn ramlat och slagit sig allvarligt i skolan eller att du på annat sätt har råkat skada dig. Alla försäkringsbolag som erbjuder försäkringar för ärr har som krav att skadan måste anmälas till försäkringsbolaget i samband med att den inträffar och måste därefter hinna läka för att eventuella ärr ska kunna bedömas och evenutellt att du kan få ut ersättning för det.

Hur mycket ersättning du kan få beror bland annat på hur gammal du är, vart ärret sitter och om det var en vanlig olycka eller en trafikolycka som inträffade. Vill du läsa mer om försäkring för ärr kan Watercircles hjälpa dig. De erbjuder ersättning för ärr på hemförsäkring vilket är förmånligt och inget som ska tas för givet att försäkringsbolag erbjuder. Hos Watercircles är dessutom deras försäkring ett Bra Miljöval som är en miljömärkning av Naturskyddsföreningen. Därmed är deras försäkring för ärr även bra för klimat och miljö.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring är en försäkring som är specifikt framtagen för att skydda dig om du är med i en olycka. Olycksfallsförsäkringen ger dig ersättning för bland annat de kostnader du behöver hantera när du söker vård, men du kan också få ersättning för ärr efter en olycka eller om du får en psykisk eller fysisk skada som är bestående, också kallat medicinsk invaliditet. Olycksfallsförsäkringen täcker vanligtvis även upp för ekonomisk invaliditet, till exempel om du förlorar din arbetsförmåga på grund av olyckan eller skadan. Exempelvis kan en olycksfallsförsäkring hos Watercircles innefatta att du får ersättning för ärr, för bestående men vid en olycka och om det har skett utseendeförändrande bieffekter. Skulle du dessutom behöva ersättning vid längre sjukhusvistelser kan en olycksfallsförsäkring täcka detta.

Att söka pengar för ärr

När du vill söka pengar för ärr behöver du först och främst kontrollera vad som ingår i den försäkring du har. Om missprydande ärr ingår behöver du därefter kontakta ditt försäkringsbolag och starta ett försäkringsärende. Kom ihåg att det är viktigt att ha information om läkarbesök som uppsöktes i samband med att skadan inträffade. Du kan även behöva visa upp bilder på hur ärret ser ut idag. Bilderna används för att avgöra om ärrets omfattning är tillräckligt för att en ersättning ska kunna betalas ut. Det är inte ovanligt att barn får högre ersättning än vuxna. Detta beror på att konsekvenserna för missprydande ärr kan vara större för barn.

Tabell för att få ersättning för ärr

Hur mycket du kan få i ersättning för ärr varierar mycket. Faktorer som är avgörande är bland annat hur omfattande och framträdande ärr du har fått, men också vart det sitter och hur missprydande det anses vara. I tabellen nedan kan du se den ungefärliga ersättningen för bland annat klart framträdande ärr, missprydande ärr, klart missprydande ärr och till exempel uppenbart missprydande ärr. Vilken nivå av ärr det är bestäms av försäkringsbolaget när du har skickat in ansökan.

Nedan är en tabell på hur ersättning ser ut för de olika nivåer av ärr och beroende på vart de är synliga på kroppen då det anses att synliga ärr i exempelvis i ansikte är mer benäget till ersättning än på andra kroippsdelar som armar och ben.

Framträdande ärr Klart framträdande ärr Missprydande ärr Klart missprydande ärr Uppenbart missprydande ärr Synnerligen missprydande
Bål 5 400 – 8 100 8 200 – 13 000 13 100 – 21 600 21 700 – 43 200 43 300 – 75 700 75 800 – 108 100
Fot 5 400 – 8 100 8 200 – 13 000 13 100 – 21 600 21 700 – 43 200 43 300 – 75 700 75 800 – 108 100
Ben 6 500 – 9 700 9 800 – 15 600 15 700 – 25 900 26 100 – 51 900 52 000 – 90 800 90 900 – 129 700
Arm 7 600 – 11 400 11 500 – 18 200 18 300 – 30 300 30 400 – 60 500 60 600 – 105 900 106 000 – 151 300
Hand 8 600 – 13 000 13 100 – 20 800 20 900 – 34 600 34 700 – 69 200 69 300 – 121 100 121 200 – 173 000
Huvud/hals 18 900 – 28 300 28 400 – 45 400 45 500 – 75 700 75 800 – 151 300 151 500 – 264 800 265 000 – 378 400

Ersättning för gamla ärr

Idag är det många försäkringsbolag som låter dig ansöka om ersättning för gamla ärr. Det är inte helt ovanligt att ersättning betalas ut för ärr som är 7 år gamla eller äldre - förutsatt att du sökte läkarvård i samband med olyckan och kan visa upp journaler eller annan information på detta. Att få ersättning för ett nytt ärr kan dock vara svårare. För barn behöver det gå minst 1 år innan du kan ansöka om ersättning och för vuxna gäller minst 2 år.

Ersättning ärr – efter operation

Du kan få ersättning för ärr efter operation av ditt försäkringsbolag. Förutsatt att det utfördes av en legitimerad läkare eller kirurg. Även här gäller det att det har gått minst två år efter operationen och att ärret är helt läkt. Viktigt att komma ihåg är att ersättning för ärr efter operation endast betalas ut om skadan som uppkommit hade kunnat undvikas, t.ex. genom ett annat utförande. Är det så att operationen inte har kunnat utföras på annat sätt kan det bli svårt att ansöka om ersättning.